BOUFAK BUORREL: ÔFGRYSLIKE TOARST!

Elk jaar wordt in Tjerkwerd de bouwvak voor en door de inwoners ingeleid met de BOUFAK BUORREL in het dorpshuis. Maar het ‘Waltahûs’ is dit jaar in de verbouwing. Daarom werd de borrel afgelopen vrijdag georganiseerd in de schuur van één van de dorpelingen. In dit geval van Yde Schakel, een van de Tjerkwerdse topacteurs (zie ons voorlaatste bericht).

De dorst moet deze vrijdag inderdaad ‘afgrijselijk’ zijn geweest! Want de opbrengst van de boufak buorrel werd maandag met een cheque overhandigd aan Fokko Rollema, voorzitter van het Dorpsbelang en ook van de Stichting Fyftjin en Fierder: € 660,- Ja, je leest het goed: Zes-Honderd-Zestig.

Wát een dorst, wát een dorp, wát een donatie… !