Een nieuw kunstwerk bij Tjerkwerd?

Werkgroep Cultuur en Dorpsbelang Tjerkwerd nodigen de dorpsbewoners uit voor een bijeenkomst met Pieter Jan Stallen op 14 Juni (20.00 uur) in het Waltahûs. Pieter Jan Stallen is ontwerper. Hij neemt in 2017 deel aan de wedstrijd die de Vereniging de Friesche Elf Steden uitschrijft voor een kunstwerk bij de finishplaats aan de Bonkevaart.
Zijn ontwerp Fyftjin en fierder wordt genomineerd, maar wint niet. Uiteindelijk is het goed voor een gedeelde tweede plaats. Later past hij het ontwerp aan voor plaatsing halverwege de route van de Elfstedentocht. Hij komt uit op een plek bij Tjerkwerd. Die is mooi, ruim, goed zichtbaar en veilig. Pieter Jan Stallen neemt begin mei contact op met de Werkgroep Cultuur Tjerkwerd en komt op 14 mei naar Tjerkwerd. Samen bekijken we de mogelijke locaties voor de 3 groepen silhouetten in cortenstaal: langs en zo mogelijk zelfs in het water van de ‘Trekfeart’. Aan de hand van een handzaam fotoboekje legt hij zijn ideeën aan ons voor. Realisering van het kunstwerk zal niet eenvoudig zijn. Daarvoor is instemming en goedkeuring van verschillende betrokkenen nodig, zoals dorpsbewoners, gemeente Súdwest Fryslân, ’t Skieppesturtsje maitiid 2019 11 provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Het geld wordt opgebracht door crowdfunding. Hiervoor is www.voordekunst.nl benaderd. Wij zijn onder de indruk van zijn verhaal en hij is blij met onze suggesties. De ontwerper van Fyftjin en Fierder, Pieter Jan Stallen, schrijft: “Met Fyftjin en Fierder wil ik ‘de Elfstedentocht’ laten voelen. Zowel de emotie van de vorige eeuw met zijn in totaal 15 stoere tochten, als die van deze eeuw met zijn onzeker verlangen, zijn gespannen ‘uitkijken naar’. De prachtigste positie voor dit kunstwerk ‘halverwege de tocht’ ligt volgens mij in Tjerkwerd. Voor de grootsheid gebruik ik cortenstaal, voor het nationale gebeuren een majestueuze schaatser, voor de historie een silhouet van elk verreden jaar met de karakteristieken van die tijd. Het lijkt mij een extra feest als Tjerkwerders zelf model staan voor de definitieve silhouetten. Als mijn droom werkelijkheid wordt, onthult W.A. van Buren zelf het werk. In de winter van 2020, het 111e jaar na de eerste elfstedentocht … ” Wat zijn de eerstvolgende stappen? Pieter Jan Stallen schrijft een brief aan wethouder Stella van Gent. Werkgroep Cultuur en Dorpsbelang nodigen de dorpsbewoners uit om op 14 juni aanstaande met Stallen van gedachten te wisselen over het ontwerp. Interessant aspect: Tjerkwerders zullen waarschijnlijk model staan voor het kunstwerk.