KINDERJURY GEINSTALLEERD!

Klasina Seinstra kwam vandaag de kinderjury installeren:  de voltallige groep 6 van de basisschook De Reinbôge uit Tjerkwerd !

En laat het nou precies op dat moment droog worden… Prachtig moment, pers erbij.

De viertallige kinderjury zal in februari 2021 aanwijzen welke 6e groeper uit Súdwest-Fryslân de winnaar wordt van de wedstrijd “FAMKE…”:  wát gaat er in het famke om dat daar bovenop de schouders zit van het silhouet TOEKOMST ?  In maximaal 25 woorden. En in het Fries. Het Dorpsbelang Tsjerkwert en de Afûk samen hebben deze week aan alle 55 basisscholen van de gemeente een brief gestuurd met die vraag!  De kinderen en leerkrachten hebben 4 maanden tijd om daarover na te denken. Deze brief viel prachtig samen met het begin van de kinderboekenweek waarvan dit jaar het thema is “EN TOEN?”. Hoe mooi wil je het hebben…. 

Het Dorpsbelang heeft die samenloop meteen onderstreept! Met een spandoek langs de Workumer Trekfeart, precies op de plaats waar straks silhouetten van het kunstwerk FYFTJIN EN FIERDER zullen komen te staan.

Na afloop van de feestelijke installatie was er voor iedereen  koek en zopie  in het Waltahûs.