‘UPDATE’ tijdens jaarvergadering dorpsbelang Tjerkwerd

Tijdens de jaarvergadering dorpsbelang Tjerkwerd wordt na de pauze de dorpelingen door de kunstenaar aan de hand van powerpoints bijgepraat. Er is sinds de eerdere bijeenkomst in het dorpshuis (14 juni)  veel gebeurt.

Het voor-overleg met vergunningverleners is goed verlopen. Er is zicht op de kosten en een dekkingsplan. Er zal een crowdfunding komen, april-mei.

Het belangrijkste nieuws betreft het ontwerp van het silhouet van ‘de toekomst’ dat op de brug komt te staan. De kunstenaar wil weten wat er door het hoofd van het meisje op de schouders van de man speelt. Dat wil hij dan gaan vragen aan de 6e groepers van alle basisscholen in de gemeente (en dat zijn er best wel flink wat: een 60-tal).  In maximaal 25 woorden, in het Fries. De Werkgroep Cultuur Tjerkwerd zal de voorselectie maken om te komen tot de 11 prachtigste inzendingen. En daarna zullen de 6e groepers van de Reinbôge de jury worden om uit die 11 dan de winnende inzending te kiezen. En die meest tot de verbeelding sprekende inzending zal de kunstenaar dan op de grondplaat van het silhouet in stalen letters vereeuwigen.

Om ook dát deel van het kunstwerk tot zijn recht te kunnen laten komen, moet vooral wat worden gedaan   – in woorden van de Welstandscommissie Hûs en Hiem –   aan het “verrommelde beeld” ter plekke. Het informele brugwachtershuisje is daaraan mede debet.

Alles bij elkaar  “een mooie en duidelijke presentatie”. Fyftjijn en Fierder begint in het dorp al behoorlijk te leven.