Voorproefje….?

Deze week kregen we een verrassende foto toegestuurd van een heel ander “kunstwerk”, precies op plaats waar straks één van de silhouetgroepen zal komen te staan. Daar keken we wel even van op!

Wat betekent het? Wie heeft het daar neergezet? Dat zijn we natuurlijk meteen gaan uitzoeken. Er blijken nog resten oude damwand langs de oever te liggen en het bord, daar geplaatst door de Provinciale waterstaat, zegt: blijf 5 meter uit de oever. Of het bord tijdelijk is, weten we nog niet. Wel dat de vaarwegbeheerder het er met ons over wil hebben wanneer het bord de silhouetten in de weg zou gaan staan. Dat stelt gerust, het komt wel goed dus. En tot die tijd heeft het bord voor ons vooral een ander effect: het laat al prachtig zien hoe scherp de silhouetten straks op die plaats de weidsheid van het landschap gaan benadrukken. Een mooi voorproefje!

En het laat zien hoe goed de plek in Tjerkwerd in de gaten wordt gehouden.