WADDENFONDS – WAT EEN FONDS!

Vandaag kregen we van het Waddenfonds te horen dat het onze subsidieaanvraag heeft gehonoreerd. Met het maximum-bedrag dat in het betreffende BLI-Programma mogelijk was € 50.000,- !
Dat programma is erop gericht “kleinschalige projecten te steunen die lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken”. Voor ons kwam dat vooral neer op ‘leefbaarheid’ en we hebben dat dus overtuigend duidelijk kunnen maken. Zonder enige twijfel hebben we dat allereerst te danken aan een aantal geweldig steunende brieven uit heel verschillende kanten van de lokale gemeenschap. Die hadden we als bijlagen meegestuurd:
• Schoolbestuur van De Greiden,
• Afûk,
• VVV-Waterland van Friesland,
• Stichting Beeldenstad Workum
• Stichting de Lytse Marren.
Ook het enthousiaste advies van het provinciale Keunstwurk aan het interprovinciale Waddenfonds zal doel hebben getroffen. Wat een kunstproject allemaal niet kan bewerkstelligen! Vanaf nu kunnen we alleen nog maar zeggen: WORDT VERVOLGD!