De Arnhemse Meisjes

Arnhemmers op een lijn
In 2009 ging een kunstwerk “De Arnhemse Meisjes” dwars door Arnhem op reis, 5 maanden lang. Over een willekeurige maar kaarsrechte lijn van gemeentegrens tot gemeentegrens, steeds 1 week te gast bij wie exact op dié lijn woonde/werkte, en steeds door de bewoners zelf naar het volgende gastadres gebracht. Studenten van ArtEZ legden fotografisch vast wat zij zagen gebeuren, de gastadressen zelf gaven elkaar hun belevenissen in een logboek door. Het resultaat: een dwarsdoorsnede van emoties van de stad! Voor iedereen 1 maand lang te zien in Musis Sacrum, én… daarna mochten de Meisjes hun eigen logeeradres uitkiezen zolang dat maar binnen de Arnhemse grens bleef. Het kunstwerk reist sindsdien door de stad, zelfstandig, kris-kras langs Arnhemmers die het onderdak willen bieden. In september 2022 al 12,5 jaar! Een wereldwijk unicum.