JapANNA

Fiets kan sleutelrol vervullen bij Olympische Spelen Tokyo2020.

Tijdens het staatsbezoek aan Japan zullen zes bedrijven zich presenteren met kennis om Tokyo2020 tot een succes te helpen maken. De combinatie PublicPasses/Goudappel Coffeng pleit voor een hoofdrol voor ‘fietsen’.
Fietsen in Japan is populair. Japan is zelfs, buiten Europa, het land met het hoogste fietsaandeel ter wereld. Toch komt de fietser er in steden bekaaid van af. De fiets (typisch altijd met mandje voorop) wordt verbannen naar de stoep, waar voetgangers vaak zelfs nog voorrang op ze hebben ook. Net als in andere landen groeit echter het besef dat de fiets een belangrijk instrument is om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit te verbeteren. Ook in Tokyo, waar ruimte schaars is en zelfs het veelgeprezen OV-systeem grenzen kent. Een groot wereldevenement, zoals de Olympische Spelen in 2020, met zijn investeringen in infrastructuur kan een aanjager zijn voor de transformatie van Tokyo naar een duurzame metropool.

PublicPasses en Goudappel hebben hun krachten gebundeld voor Tokyo2020. Wij ondersteunen bij het identificeren en vormgeven van de meest kansrijke fietsinfrastructuur binnen de schaarse ruimte van het verkeerssysteem van Tokyo. PublicPasses beschikt over ‘social technologie’ om fietsen extra aantrekkelijk te maken, zoals bijvoorbeeld toegepast in de Tunnel van de Toekomst. Vanuit onze betrokkenheid bij fietsen in Japan zijn wij gevraagd, naast bedrijven als Infrostrada en Amsterdam Arena, aan te sluiten bij de economische missie van Minister Kamp van 29 tot en met 31 oktober voor het onderwerp Tokyo 2020. De handelsmissie vindt gelijktijdig plaats met het staatsbezoek van onze koning, en voormalig IOC-lid, zijne Majesteit Willem Alexander en zijn vrouw. Beiden weten uit eigen ervaring hoe makkelijk en leuk fietsen tijdens een Olympiade kan zijn. En vooral daarna.