Over PublicPasses

Soms vallen puzzelstukjes in elkaar, qua mensen en qua onderwerp. Dan kan een bedrijf worden gebouwd: PublicPasses. We hebben verschillende expertise maar dezelfde aanpak. We willen publieke ruimtes zó inrichten dat zij de gebruiker beter passen, méér boeien, ongemerkt, op een vanzelfsprekende manier.  Interacties ontwerpen tussen passant en omgeving waar allebei ‘beter’ van worden. Daarvoor is steeds én toegepaste wetenschap én kunstzinnigheid nodig. Op dat snijvlak voelen we ons thuis. Op de schaal van enkele m2 zoals in een fietstunnel, op het niveau van een wijk tot op  nog hogere schaalniveaus zoals van landen. Nu eens ligt het accent op materiële vormgeving, dan weer op sociale organisatie. We zoeken opdrachtgevers met een open geest. Zij zoeken ons. Met een vraag, soms met een prijsvraag. Er wordt altijd een verrassend product ontwikkeld.

Pieter Jan Stallen
Pieter Jan Stallen

henkjelle2
Henk Jelle Zandbergen

michiel
Michiel van Overbeek

tijmen2
Tijmen Stallen

Henk-klein
Henk van der Laak