Michiel van Overbeek

michiel
Dr. Ir. M(ichiel) van Overbeek
Natuurkundige Technologie, Beeldend kunstenaar

Kunst en wetenschap, zoeken naar oplossingen, scheppen van duidelijkheid, daar leef ik van. Luiheid en gemakzucht zijn daarbij onmisbare eigenschappen. Zij stimuleren het zoeken naar de meest directe weg, de eenvoudigst te realiseren oplossing, de meest heldere theorie.

www.kristal-helder.nl