Pieter Jan Stallen

Pieter Jan Stallen
Prof. Dr. P(ieter) J(an) Stallen
Sociale Psychologie, Beeldend kunstenaar

Jarenlang heb ik met plezier in de toegepaste wetenschap gezeten, altijd tussen wal (natuur-wetenschap) en schip (sociale wetenschap). Van het Weense Atoomagentschap (risico’s van kernenergie) naar TNO (industriele risico’s), van zelfstandig milieuadviseur naar bijzonder hoogleraar ‘geluidhinder’ (Universiteit Leiden). Steeds zat het vernieuwende hem hier in het argumenteren. Maar dat is toch wel heel iets anders dan iets maken. Alleen aan de zijlijn van de beeldende kunst was ik daar mee bezig (www.stallen-lamp-art.nl), maar nu staat het centraal: een aanpak bedenken én die technisch realiseren. Zowel innovatie als het praktisch met de klant op één lijn komen. PublicPasses heeft het allemaal in zich.

Contact:   pj.stallen@publicpasses.com